Fastighetsskötsel

HMS & Brannvern

Vi hjelper styret med å ivareta sitt ansvar innen helse-, miljø- og sikkerhet på eiendommen. Vi utfører risikoanalyser, planlegger og utarbeider HMS-tiltak, og sørger for regelmessig kontroll og vedlikehold av brannslukningsutstyr og generell brannsikkerhet.