Totalförvaltning

Beboertjenester

Beboere i borettslag og sameier kan tidvis ha behov for hjelp med oppgraderinger og vedlikehold i hjemmet som ikke dekkes av fellesutgiftene. Er borettslaget allerede kunde av oss er det både rimelig og enkelt for beboerne å komme i gang med oppussingsprosjektet..