Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering PHM Norge AS

Vår forpliktelse for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av PHM Norge AS i henhold til åpenhetsloven §5.

Virksomhets organisering og visjon

PHM Group er markedsledende innen vedlikehold og forvaltning av eiendom, med fokus primært på å betjene boligeiendom, samt offentlige bygg og næringseiendom. Den norske delen av konsernet består av 15 datterselskap og nesten 700 ansatte. PHM Norge AS har som visjon om å bli markedsledende innen våre markeder, by etter by. Vi tar vare på folk ved å ta vare på deres omgivelser. PHM Norge AS består av de beste lokale selskapene med de samme verdiene og motivene: entreprenørskap, pålitelighet og en ansvarlig måte å jobbe på. PHM Group eies av fond, forvaltet av Norvestor og Intera Partners sammen med konsernets toppledelse.

Virksomhets rutiner og aktsomhetsvurdering for menneskerettigheter

I konsernets policy for etikk og menneskerettigheter forplikter vi oss til å drive på en etisk og bærekraftig måte. Vi forplikter oss til å beskytte og respektere alle menneskerettigheter. Det understrekes vår forventning til våre ansatte, ledere, forretningspartnere og andre partnere som er direkte tilknyttet til vår virksomhet, deler vår forpliktelse.

PHM Norge AS kartlegger egen virksomhet, samt verdikjede for å sikre at virksomheten følger kravene til Åpenhetsloven. Dette blir gjort via aktsomhetsvurderinger for å kunne identifisere, forebygge og redusere en eventuell risiko for menneskerettighetsbrudd. Vi forbeholder oss muligheten til å avslutte samarbeid med leverandører som ikke skulle oppfylt våre krav.

Videre tiltak

Vi vil fortsette å følge opp våre samarbeidspartnere og leverandører nøye. Dette ved å kreve dokumentasjon som skal bekrefte deres felles forpliktelse til overholdelse grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold.

Ta kontakt med oss via epost post@phmgroup.no og merk Åpenhetsloven dersom du ønsker ytterligere informasjon.