Totalförvaltning

Taksikring

Som gårdeier eller styremedlem i et borettslag eller sameie, bærer du ansvaret for å sikre at istapper og snø på byggets tak ikke er til fare for beboere eller forbipasserende. Ved å etablere en taksikringsavtale med oss sørger vi for å raskt fjerne istapper og snø fra taket og eliminere faren for ras.