Teknisk renhold

Rør & Avløp

Vi leverer et komplett spekter av rør- og avløpstjenester slik at vi kan møte alle behov dere måtte ha på eiendommen. Våre løsninger sikrer effektiv håndtering og vedlikehold av rør- og avløpssystemer for borettslag, sameier og næringsbygg.