Totalförvaltning

Bortkjøring av snø

Bortkjøring av snø er en essensiell tjeneste for borettslag, sameier og næringsbygg gjennom vintermånedene, spesielt etter en hard vinter med mye snøfall. Store snøansamlinger kan raskt fylle opp tilgjengelig plass og begrense tilgang til eiendommen.