Teknisk renhold

Eiendomsdrift

Vi vet hvor viktig det er å holde bygg, anlegg og tekniske installasjoner i god stand. Et godt vedlikehold borettslag skaper trivsel for beboerne og skal være en god investering som skal vare i mange år frem i tid. Vi tar oss av jobben med å holde eiendommen deres i skikkelig stand.