Fastighetsskötsel

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid er en essensiell del av å opprettholde trygge og godt vedlikeholdte borettslag og sameier. PHM Group hjelper dere med å sette HMS-arbeidet i system, slik at dere kan sikre at alle forskrifter og krav følges.