Totalförvaltning

Styrerådgivning

Med styrerådgivning fra PHM, sørger vi for at styret får faglig tyngde og innsikt til å ta gode, veloverveide beslutninger i alle saker som omhandler deres borettslag eller sameie.