Totalförvaltning

Rengjøring av takrenner

I løpet av et år kan det samle seg mye rusk i takrenner på deres eiendom. Dette kan forårsake kostbare skader og utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi utfører effektiv takrennerens i alle høyder og kan bistå med en grundig gjennomgang av takrennenes funksjon, for å finne potensielle forbedringsområder.