Fastighetsskötsel

Lekeplasskontroll

Vi sikrer at lekeplassen er trygg og oppfyller gjeldende krav. Vi gjennomfører grundige inspeksjoner og vedlikehold for å skape et trygt lekemiljø for barna.