Fastighetsskötsel

Brannvern for borettslag og sameier

Vi hjelper styret i borettslag og sameier med å ivareta sitt ansvar for brannsikkerheten på eiendommen. Vi systematiserer brannvernsarbeidet og etablerer gode rutiner og prosedyrer for å verne om liv, helse og verdier.