Totalförvaltning

Prosjektadministrasjon

Som deres forvalter vil vi ivareta boligselskapets interesser i utredning, planlegging og administrasjon av både små og store prosjekter.