Stor eller lokal?
Hvorfor ikke begge deler?

Vi tror på lokal service som støttes av alle PHM-aktørenes samlede styrke.