Teknisk renhold

Bortkjøring av avfall

Vi sørger for effektiv og miljøvennlig bortkjøring av avfall for borettslag, sameier og næringseiendommer. Vi sørger for ansvarlig håndtering av alle typer avfall gjennom grundig sortering og transport til miljøstasjon eller avfallsdeponi.