Smittevask & Desinfeksjon

Koronapandemien viste oss hvor viktig det er med gode renholdsrutiner for å forhindre smitte. Selv om koronaviruset ikke lenger utgjør samme trussel som tidligere, ser vi at mange ønsker å opprettholde de samme rutinene for smittevask og desinfeksjonstiltak.