Impregnering og rengjøring av fasade

Beskytt fasaden med effektiv rengjøring og impregnering

Det kan være mange utfordringer med fasader i betong, tegl eller puss. Dette kan være blant annet frostspreng, sopp og alger. Disse problemene påvirker fasadens helhetlige utseende, holdbarhet og struktur. For å bevare og beskytte fasaden er det viktig å fjerne sopp og alger, samt få ut fuktigheten fra mur- og teglfasader. Effektiv rengjøring og impregnering kan forhindre at disse problemene oppstår igjen, og er en investering i vedlikehold som kan spare betydelige kostnader på sikt.

For å bedre kunne bistå våre kunder med godt og effektivt vedlikehold av sine fasader, har vi innledet et samarbeid med SurfaTech. De har svært gode produkter for både mose/algefjerning, og impregnering med 10 års garanti.

Utfordringene med sugende overflater

Overflater av betong, tegl eller puss, slik som piper, takstein, fasader, støttemurer og belegningsstein, er porøse og trekker til seg vann. Når disse overflatene tørker og får stadig ny tilførsel av vann fra nedbør, oppstår det flere problemer:

Groe

Fuktighet fører til vekst av mose, sopp og alger, som påvirker estetikk og kan føre til sprekker fra røtter.

Saltutfelling

Vann kan transportere salter inn i overflatene, noe som forårsaker etsing og skade på underlaget.

Frostskader

Gjentatte fryse- og tineprosesser stresser fuktige overflater og kan resultere i avskalling.

En effektiv løsning på begroing og fukt

Ved tradisjonell rengjøring vasker man gjerne periodisk ned overflaten med kjemi og trykkspyling. Prosessen er gjerne kostbar og skader i tillegg underlaget ved at man blåser bort finstoff i overflaten. Resultatet blir mer åpne porer og enda mer groe over tid.

For å forhindre disse problemene benytter vi effektive produkter fra Surfatech. Ved begroing påføres DeSalin AM, som konserverer mot sopp og alger. Kjemien bør stå å virke i minimum 24 timer for å komme gjennom hele plante systemet, før skånsom nedvask. DeSalin AM kan gjerne stå å virke i flere dager eller uker før nedvask/skylling. Når begroingen er visnet bort er det mye lettere å vaske/skylle bort og vi kan bruke mye mindre trykk til fordel for underlaget slik at det ikke skades.

Impregnering forlenger levetiden og bevarer utseendet på fasaden.

Når overflaten er rengjort etter bruk av DeSalin AM, og har tørket i minst 24 timer, anbefales det å påføre SurfaPore C hydrofoberende impregnering for å forhindre ny begroing. SurfaPore C er vannbasert og skal påføres ufortynnet med en lavtrykksprøyte. Påføringen gjør underlaget mørkere, slik at det er lett å se hvor det er påført. Overflaten trenger deretter 24 timer til å tørke ved temperaturer på 10-15 grader eller høyere.

Overflaten blir svært vannavstøtende (hydrofob), og trekker ikke til seg vann som før.

Raskere tørketid reduserer groing betydelig.

Mindre risiko for frostskader og salttransport inn i underlaget.

Forebygger lekkasjer i konstruksjoner.

Beskytt fasaden med impregnering

Hos oss får dere effektiv og skånsom rengjøring og impregnering med 10 års garanti.

Kontakt oss

Se video